Universitat d'iniciativa social Universitat d'iniciativa social Loading...

Home / Societat / Universitat d'iniciativa social

Catalunya ha desenvolupat una llarga tradició d’institucions d’iniciativa social que s’han caracteritzat per la seva aportació singular al territori i per la seva capacitat de construcció de teixit social.  En aquest sentit, Blanquerna-URL és una institució privada amb vocació de servei universal i públic que es tradueix en l'oferta d'una docència i recerca de qualitat. L’objectiu és formar professionals competents i compromesos en la societat tot contribuint al seu progrés.

Blanquerna-URL és una institució sense ànim de lucre i no rep cap subvenció ni ajut públic de caràcter ordinari pels seus estudis universitaris reglats. És per aquesta raó que dedica una part dels seus ingressos a finançar diversos tipus d'ajut econòmic organitzats sota el programa “T’ajudem”. Per facilitar l’accés a l’oferta formativa de les facultats de Blanquerna-URL, l’estudiant té diverses possibilitats  internes d’obtenir ajuts econòmics significatius: ajuts socials de Blanquerna, beques acadèmiques  -a l’excel·lència o matrícules d’honor-, beques del programa de pràctiques extracurriculars i borsa de treball.  Són de caràcter extern les beques del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) i les beques de l'Agència General d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR).

D’altra banda, Blanquerna-URL es caracteritza per una important sensibilitat en l’aplicació i pràctica de la inclusió i per ser pionera i referent en els serveis d'orientació i acompanyament de l’estudiant.

En l’àmbit de realitzacions concretes, Blanquerna-URL ha reelaborat i millorat la carta de compromís que han de signar tots els estudiants que perceben un ajut social per tal d’afavorir una actitud responsable. Blanquerna-URL també s’ha incorporat al Patronat de la Fundació Tot Ravalque treballa en xarxa per millorar la cohesió social, la convivència i la qualitat de vida al barri, així com per fomentar el sentiment de pertinença a un dels barris més densament poblats i més diversos de Barcelona.

Així mateix, durant tot el curs 2016-2017 s’han estat preparant els Premis Blanquerna Impulsa que promouen una mobilització i compromís d’escoles i empreses en favor dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (Agenda 2030 de les Nacions Unides). Els primers premis seran lliurats el mes de juny de 2018.