Alumni Loading...

Home / Societat / Alumni

Acompanyament a la professió i inserció laboral

L’objectiu de l’Àrea Alumni és treballar perquè la relació que es crea quan l’estudiant comença els seus estudis no s’acabi després de la carrera, sinó que es mantingui i s’ampliï a la resta de nous i antics alumnes. 

Borsa de Treball

Dins l’Àrea Alumni destaca el servei de borsa de treball, que acompanya els exalumnes en la seva primera inserció laboral i al llarg de la seva vida professional. Els antics alumnes disposen del portal Alumni, un espai virtual de trobada, de difusió d’activitats i notícies i d’intercanvi i anunci d’oportunitats professionals, sovint entre ells mateixos. A partir de les empreses, institucions i centres de pràctiques, i dels professionals que exerceixen com a professors, la borsa de treball crea un espai de convergència entre l’oferta i la demanda, i assessora les dues parts implicades en el procés de selecció i contractació.

La borsa de treball analitza també la tipologia dels perfils professionals sol·licitats per aportar dades que serveixen per ajustar les assignatures i els continguts dels currículums de les titulacions a les noves realitats emergents. Constitueix una de les interfícies principals entre l’educació superior i el món de l’empresa.

L’Àrea Alumni arreu del món

A banda, l’Àrea Alumni manté el contacte amb els exalumnes a través de les seves publicacions, l’agenda d’activitats presencials i les trobades de grups. Un dels resultats és, en el cas de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, el creixement que han tingut els chapters d’Alumni, amb grups actius a Nova York, Londres, París, Caracas, Hong-kong i Madrid, entre d’altres ciutats. 

Dades de l'AQU sobre ocupabilitat
Un dels instruments més objectius i amb major precisió són les enquestes d’inserció laboral que realitza cada 3 anys l’AQU (Agència de Qualitat Universitària de Catalunya) una macro-enquesta sobre aquesta temàtica. La darrera que ha estat publicada fa referència als estudiants de grau que van finalitzar estudis l’any 2013.

El criteri d’inserció laboral per a aquesta agència és la constatació de la situació laboral un cop passats tres anys de la finalització dels estudis, és a dir, la situació laboral el 2016. Aquestes dades van ser publicades l’any 2017. Una de les característiques d’aquesta enquesta és la seva accessibilitat i els nombrosos indicadors i percentatges que aporta sobre la situació laboral i elements de l’àmbit específic de la inserció laboral.

A continuació es troben els resultats dels graus de Blanquerna-URL seguint els criteris de l’AQU que sumen la situació laboral desplegada amb funcions específiques derivades del títol o de la carrera que hom va estudiar i la situació laboral derivada de l’exigència o necessitat d’una titulació universitària. Per tant, no es tracta de la situació laboral total o absoluta perquè aquesta també recolliria treballs que no tenen res a veure amb la tasca pròpia universitària.