Acció social Loading...

Home / Societat / Acció social

Blanquerna-URL contribueix a facilitar l'accés als estudis dels estudiants que volen matricular-se per primer cop a les seves facultats, amb l'adjudicació d'ajuts econòmics, que provenen del fons que es dota del pressupost d'explotació de la organització. L'ajut es fa efectiu mitjançant un descompte a les mensualitats, d'entre un 18-20% sobre el cost total del curs. L'ajut es renova, sempre i quan s'aprovi el 80% del creditatge matriculat del curs i també és compatible amb altres ajuts de caràcter públic, com ho són els del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD).

El mateix fons també cobreix una altra tipologia d'ajuts, de caràcter puntual, per aquells estudiants amb situacions de dificultat durant l'any amb independència del curs que realitzin. El total d'aquests ajuts del fons general més altres tipus d'ajuts han suposat aquest curs 16-17 un total de 757.782 €.

També es disposa de beques a l'excel·lència que han suposat, en aquest curs 16-17, la gratuïtat del 80% de l'import dels drets d'inscripció i ensenyament durant el curs, estenent-se als cursos successius, en cas de mantenir-se l'excel·lència acadèmica fins a la finalització de la titulació. Aquestes beques han sumat en el curs 16-17 un total de 312.187 € .

També es destaquen en aquest apartat els descomptes en matrícules d'honor que poden gaudir aquells estudiants que hagin obtingut altes qualificacions, segons la normativa acadèmica de la facultat i que es tradueix en descompte de cara a la matriculació del següent curs. Aquestes en el curs 16-17 han suposat un total de 323.004 €.

Finalment, Blanquerna-URL també destina una quantitat important a la cobertura de pràctiques externes extracurriculars i als becaris de recerca, sumant amb ambdós capítols un total, per al  curs 16-17 de 422.372,40 €.

Durant aquest darrer curs, Blanquerna-URL ha seguit treballant en l'àmbit del fundraising per tal de preservar aquests fons propis que es destinen al conjunt de beques i ajuts interns. En la mateixa línia, es segueix treballant en la materialització de convenis de col·laboració empresarial per obtenir finançament per a projectes de recerca i a les diferents tipologies d'ajuts oferts.
Acció solidària
Blanquerna-URL compta amb una llarga tradició en àmbits del tercer sector i organitzacions no governamentals, en línia de la implicació directa i per raó de la seva identitat. Cada Facultat compta amb un equip de professors que organitzen activitats i actes per tal de potenciar el voluntariat i l'acció de recolzament i suport amb persones d'entorns desafavorits i amb necessitats. La participació de la comunitat universitària en aquestes accions de voluntariat, solidaritat i cooperació ha aplegat un total de 170 persones aquest curs acadèmic.

En aquest apartat es recullen experiències tals com:

  • Projecte de cooperació internacional a Calcuta coordinat per les tres facultats de Blanquerna-URL (estiu 2017), amb la participació de 31 persones entre estudiants i professors de les diferents facultats.
  • A la Facultat de Ciències de la Salut, 7 estudiants i 1 professor van participar en un programa internacional de cooperació a Tànger i al Senegal, on van participar 4 estudiants i 1 professor. 
  • Campanyes solidàries: Campanya de recollida de roba per a persones que viuen al carrer, recollida de mòbils vells, cessió de material informàtic en desús, col·laboracions amb Càritas. Cal esmentar també la campanya de sensibilització "Casa nostra, casa vostra" i la de recollida d'aliments.
  • Participació i col·laboració directe amb la Trailwalker d'Intermon Oxfam, on van prendre part 40 voluntaris (entre professors i estudiants de la FCS) en l’atenció als corredors d’aquesta cursa que organitza l'esmentada ONG.
  • Conferències i taules rodones sobre temes al voltant dels refugiats, la cooperació internacional i les situacions d'exclusió.
  • Exposicions fotogràfiques d'estudiants i alumni vinculats a temes sobre immigració i la vida a Guatemala.