Energia Loading...

Home / Medi ambient / Energia

Consum d'energia dins de l'organització

NOTA: Les medicions són directes de comptadors per part de la companyia subministradora.
Consum elèctric per m2
  94,5 kw/m2 2015-16 (*)
  91,2 kw/m2 2016-17 
(*) L'indicador del curs 15-16 s'ha recalculat segons l'actualització de metres quadrats de tots els edificis realitzada l'any 2016.