Un equip professional i divers Un equip professional i divers Loading...

Home / Laboral / Un equip professional i divers

Blanquerna-URL aspira a que la totalitat del personal tingui una sòlida qualitat humana i relacional, un alt nivell competencial en el seu àmbit i, alhora, a què actuï amb responsabilitat i coherència en relació a l’estil, els valors i el projecte de l’organització.  Per a Blanquerna-URL l’activitat professional ha d’afavorir el desenvolupament de cada treballador. Cal dir, però, que la política de recursos humans té un cert condicionament per la singularitat, especificitat i exigències de l’exercici professional en l’entorn universitari.

La institució acull fonamentalment dos perfils:

  • Professorat: Hi ha un nombre significatiu de membres amb dedicació plena a les tasques pròpies de la universitat –docència, recerca i transferència-. També hi ha professors que combinen la seva activitat professional amb la docència, amb l'objectiu de vincular el procés d’ensenyament-aprenentatge dels estudiants amb el sector professional.
  • Personal d'Administració i Serveis: Es tracta d'un col·lectiu amb una diversitat important de perfils i àmbits d’activitat.

Blanquerna-URL disposa d'un Conveni de treball específic des de l’any 2003. La relació orgànica i el diàleg institucional amb la part social s’estableix a través de la representació social dels quatre comitès d’empresa i mitjançant el Comitè Intercentres. Durant aquests darrers anys s’han establert tres objectius principals:

  • L’estabilitat laboral, per la qual cosa es va acordar el Pla de Viabilitat i Vitalitat i, posteriorment, l'Acord de Desenvolupament Sostenible en el marc del Pla Estratègic Blanquerna.
  • El desenvolupament professional, concretat en l'àmbit docent, en l'actualització de l'Acord de Carrera Professional del Professorat, signat al setembre de 2015, del que cal destacar la potenciació dels programes competitius estatals i europeus obtinguts pels grups de recerca Blanquerna-URL i de l'activitat investigadora del professorat així com en el recolzament a la intensificació de la recerca, combinant recursos externs amb propis, cedint la càrrega docent a favor de projectes de recerca capdavantera amb finançament competitiu i, en l'àmbit del PAS, pel Complement d'Actualització professional (Annex V del II Conveni de treball de la Fundació Blanquerna).
  • La qualitat competencial, afavorida pels processos de selecció del nou professorat i també per la dinàmica de formació -continuada i específica-, així com pels processos propis derivats de les unitats internes de qualitat i de les agències externes. 
Aquest curs s'ha signat amb la representació social l'Acord de Desenvolupament Sostenible en el marc del Pla Estratègic, que integra els interessos i els deures de la institució, els treballadors i els estudiants.
Tot i que disposa de Conveni col·lectiu propi, Blanquerna-URL manté de manera permanent una línia de diàleg amb la representació dels treballadors, amb la voluntat de no esgotar els terminis legals d'aplicació sobre la matèria.