Capacitació i formació Loading...

Home / Laboral / Capacitació i formació

Per tal de facilitar la formació professional del treballador, Blanquerna-URL ofereix l’adaptació de la jornada ordinària de treball per assistir a cursos de formació professional i de perfeccionament i gaudir dels permisos necessaris per concórrer a exàmens d’estudis reglats. També facilita l'assistència a cursos, congressos, conferències i seminaris. La institució, igualment, proposa cursos de perfeccionament i promou un quadrimestre remunerat per finalitzar la tesi doctoral.

Blanquerna-URL permet sol·licitar una 
excedència forçosa amb reserva del lloc de treball per gaudir d’una beca, viatge d’estudis o participació en cursos de perfeccionament propis de l’especialitat del sol·licitant, amb una durada màxima d’1 any. Igualment, es permet aquesta excedència per al descans d’un curs acadèmic d’aquelles persones que desitgin dedicar-se al seu perfeccionament professional després de 5 o 10 anys de treball en el centre. 

Activitats formatives 2016-17
*Altres = Gestió de projectes
Caselles en blanc = No es disposa d'informació