Índex de continguts de GRI Índex de continguts de GRI Loading...

Home / Índex de continguts de GRI / Índex de continguts de GRI

[[Editeu per indicar l'opció <<De conformitat - essencial o exhaustiva>> de l'informe]]

"G4" indica la quarta generació de les guies GRI, "EC" indica la categoria d'economia, "EN" indica la categoria de medi ambiente, "LA" indica la subcategoria de "pràctiques laborals i treball digne", "HR" indica la subcategoria de drets humans, "SO" indica la subcategoria de societat, "PR" indica la subcategoria de responsabilitat sobre productes, i "21" indica el número de l'indicador en la categoria o subcategoria.

Continguts bàsics generals

Continguts bàsics específics

Acompliment econòmic

Acompliment ambiental

Acompliment social

Pràctiques laborals i treball digne
Responsabilitat de producte

Altres aspectes materials (no GRI-G4)