Dimensió internacional Loading...

Home / Estudiants / Dimensió internacional

El Pla Estratègic Blanquerna-URL 2016-2020 disposa d’una línia estratègica que fa referència a la internacionalització essent el seu objectiu principal “eixamplar la dimensió internacional de Blanquerna”. Els principals focus per tal d’assolir aquest objectiu són cinc:

  • Posar en marxa la Oficina Corporativa de Relacions Internacionals
  • Augmentar el nombre d’estudiants internacionals
  • Incrementar  la mobilitat internacional; Signar convenis amb universitats de referència
  • Posar en marxa graus o postgraus internacionals conjunts; Incrementar la recerca a través de la cooperació internacional
  • Integrar la realitat internacional a l’activitat d’ensenyament-aprenentatge
Convenis amb universitats d'arreu del món
115 convenis internacionals amb universitats (14 convenis més respecte al curs 2015-16)
Mapa Internacional.JPG
Estudiants de Grau i Màsters Universitaris d'altres nacionalitats
Mobilitat de professorat i PAS
Esdeveniments significatius de caràcter internacional
  • Blanquerna FCRI i l’Emerson College van celebrar la segona “Global Summit” a Boston. Una delegació de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals va participar a Boston en la “Global Summit on Politics, Sports, and Civic Engagement”, la segona cimera anual organitzada entre els dos centres a l'octubre del 2016.
  • Blanquerna FCRI va acollir el primer Seminari Internacional Itàlia-Espanya. La Facultat de Comunicació i RRII va acollir el primer seminari d’estudis comparats, que va reunir acadèmics italians, catalans i valencians amb l’objectiu de reflexionar conjuntament sobre les relacions entre comunicació i democràcia a Occident.
  • Una trentena d’estudiants de Blanquerna acompanyats de 3 professors van fer voluntariat a Calcuta durant el mes de juliol i agost.
  • Blanquerna Salut va organitzar la 1a Jornada Internacional d’Activitat Física Terapèutica, on van intervenir experts reconeguts en diferents disciplines en l’àmbit de la salut.