Carta del director general Carta del director general Loading...

Home / D'un cop d'ull / Carta del director general

Ens plau presentar-vos la Memòria de sostenibilitat 2016-17, elaborada segons la Guia G4 del Global Reporting Initiative. Blanquerna-URL publica per tercer any aquest tipus de memòria i ho fa per assumir i desenvolupar una coherència i un compromís més grans amb allò que som i volem ser, amb el com volem estar en la societat i amb com i amb què volem contribuir en el món.

Una memòria sempre és un relat i un exercici de transparència. En la seva dimensió narrativa hem de ser conscients d’uns resultats positius, però, sens dubte, albirem i restem oberts a millores. Pel que fa a la transparència, un primer objectiu és donar resposta a les expectatives reals que els nostres grups d’interès tenen de Blanquerna-URL, i mitjançant aquesta memòria informem dels impactes més significatius que la nostra activitat ha generat durant curs 2016-17, des del punt de vista de la sostenibilitat.

150910PV012.jpg Dr. Andreu Ibarz, director general de Blanquerna-URL

Com altres institucions som conscients d’un itinerari personal i corporatiu en relació a la cultura de la sostenibilitat. Ens sentim protagonistes en la seva assimilació, en el seu desplegament i en la necessària visibilitat i avaluació. Tot un procés en una època plena de complexitats i d’incerteses on qualsevol projecte respectuós amb els drets humans i amb el propi planeta passa per un element transversal prioritari: la sostenibilitat.

La nostra memòria traspua una focalització molt humana derivada de la naturalesa i l’activitat que li és pròpia per ser una universitat que, lliurement i creativa, construïm des de la nostra identitat. Convidem els lectors a revisitar la nostra comunitat a través d’aquells fets, accions, conviccions, canvis, processos, projectes o resultats que mobilitzen tots els nostres recursos vers una transformació humanitzadora. En aquest segle XXI el compromís de les universitats haurà de ser més evident i eficient perquè la mateixa relació amb el món "glocal" i la generació i transmissió de coneixement haurà de considerar la sostenibilitat com a un element indispensable. Gràcies per acompanyar-nos!