Gestió de la sostenibilitat Gestió de la sostenibilitat Loading...

Home / Blanquerna / Gestió de la sostenibilitat

Blanquerna-URL integra la responsabilitat social dins l'estratègia de gestió. Aquest ja és la tercera Memòria de Sostenibilitat segons els estàndards internacionals GRI (Global Reporting Iniciative), en el nou marc de G4 que edita. En aquest petit fil d'història es constata que l'opció presa en aquell moment per començar a redactar aquest tipus de memòria, comença a tenir una identificació directa amb l'engranatge de l'organització.

Iniciatives externes
El compromís de Blanquerna-URL amb la responsabilitat social és present des dels seus inicis fundacionals l'any 1948. Aquest compromís es reflecteix en la creació l'any 1991 de la Universitat Ramon Llull, de la qual Blanquerna n'és membre fundador. 

En aquest sentit, i atenent que en els darrers anys moltes empreses i organitzacions donen mostra d'aquest valor, Blanquerna-URL hi contribueix amb noves aliances com la del Grup Clade l'any 2007. Clade és un grup d’empreses, la majoria cooperatives, que provenen de diferents sectors d’activitat i comparteixen uns valors i una manera de fer, en el marc de l’economia social. A través de Clade, Blanquerna-URL també ha signat l'adhesió al programa Respon.cat i ha engegat l'anàlisi del Valor Social Integrat, model nbovedós que intenta aportar el valor social d'una organització, superant la mètrica tradicional del valor econòmic que facilitat la comptabilitat tradicional.