Estructura organitzativa Loading...

Home / Blanquerna / Estructura organitzativa

Blanquerna és una institució d’iniciativa social sense afany de lucre que inicià la seva activitat l’any 1948 i fou constituïda com a fundació l’any 1988. És una fundació diocesana regida per un Patronat constituït per un president i un màxim de 14 patrons nomenats per l’Arquebisbe de Barcelona. El Patronat és el màxim òrgan de govern i les seves funcions estan descrites en els corresponents estatuts. Aquest òrgan es reuneix com a mínim dos cops a l’any i els seus membres es renoven cada quatre anys.

Per a la direcció i administració dels projectes i activitats pròpies de la Fundació el president nomena i presideix el Consell executiu, que té un mínim de 2 i un màxim de 5 vocals escollits d’entre els membres del Patronat. És l’òrgan que executa els acords i desenvolupa el seguiment de les diverses activitats de la fundació.
El Consell de direcció, sota la responsabilitat del director general, dirigeix i es responsabilitza de definir i executar les línies estratègiques, la gestió dels recursos i l’activitat pròpia universitària, és a dir, la docència, la recerca i la transparència. Habitualment es reuneix un cop cada dos mesos.

Cada Facultat, així com els Serveis generals, disposa d’un equip directiu que lidera, coordina i desenvolupa els àmbits que li són propis.

Organigrama de Blanquerna-URL
Organigrama 16-17.jpg

Membres del Patronat: Dr. Salvador Pié (President), Mn. Josep  M. Turull (Vicepresident), Dr. Andreu Ibarz (Secretari), Llic. Montserrat Queralt (Tresorera), Gna. Consol Muñoz (en representació de l'orde de les Franciscanes Missioneres de la Immaculada Concepció), Gna. Elisabeth Forns (en representació de l'orde de les Carmelites Vedrunes), P. Llorenç Puig (en representació de l'orde de la Companyia de Jesús),  P. Francesc Riu (en representació de l'orde dels Salesians Don Bosco), Sr. Jaume Lanaspa, Sr. Lluís Foix, Dr. Josep M. Forcada, Dra. Cèlia Rosich, Dr. Ramon Pla, Sr. Josep Ramon Serrat, Sr. Jaume Solé i Janer

Membres del Comitè executiu: Dr. Salvador Pié, Dr. Andreu Ibarz i Llic. Montserrat Queralt

Director general: Dr. Andreu Ibarz

Gerent: Llic. Montserrat Queralt

Consell de direcció: Dr. Andreu Ibarz, Llic. Montserrat Queralt, Dr. Sergi Corbella, Dra. Concepció Mestres i Dr. Josep M. Carbonell

Degà de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport: Dr. Sergi Corbella

Degà de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals: Dr. Josep M. Carbonell 

Degana de la Facultat de Ciències de la Salut: Dra. Concepció Mestres

Durant el curs 2016-17, s'han produït tres relleus en la composició del Patronat. S'han incorporat tres nous patrons, el Sr. Jaume Lanaspa Gatnau, la Dra. Cèlia Rosich Pla i el Sr. Jaume Solé i Janer, en substitució del Sr. Elias Campo, el Sr. Eugeni Gay i el Sr. Josep Vaquer. També s'han produït dos relleus en el Consell de direcció, la Dra. Concepció Mestres i el Dr. Sergi Corbella en substitució del Dr. Màrius Duran i del Dr. Josep Gallifa, respectivament.