Bon govern corporatiu Loading...

Home / Blanquerna / Bon govern corporatiu

Un dels valors de Blanquerna-URL és el compromís amb una gestió transparent i responsable. Ho fa tant des de la seva organització interna com des de la col·laboració amb les agències que periòdicament avaluen les institucions universitàries. 

D'una banda, es dóna resposta als requeriments de l’AQU (Agència Catalana de Qualitat del Sistema Universitari), la qual exigeix l’explicitació  d’un seguit d’indicadors, processos i protocols que es fan visibles i públics en els entorns digitals corresponents per ser, posteriorment, validats i avaluats en el procés de verificació oficial i externa dels graus i les facultats. El curs 2016-2017 ha estat especialment intens perquè han estat avaluades totes les facultats: Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport (5 graus i 1 màster); Facultat de Ciències de la Salut (3 graus); Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals (1 grau i 3 màsters). A la vista dels resultats dels informes d’avaluació les acreditacions són altament satisfactòries.

D’altra banda, cadascuna de les facultats realitza cada curs diferents plenaris on l’equip directiu presenta tot allò que s’ha desenvolupat i explica els principals objectius per al futur així com els elements més significatius del moment actual. El professorat i el personal d’administració i serveis participen en aquest tipus de convocatòries. Durant el primer trimestre del curs 2016-2017, Serveis generals ha celebrat per primer cop el seu plenari format íntegrament per Personal d’Administració i Serveis.   

També el dia 28 de gener, dia de Sant Tomàs d’Aquino (patró dels universitaris), Blanquerna-URL celebra una diada oberta a tot el personal en què el director general presenta els principals aspectes del balanç del curs anterior, la situació del present i els reptes de futur de la institució.

En l’àmbit digital, corporatiu i comunicatiu cal destacar l’apartat "Coneix Blanquerna" del web institucional i, també, el Butlletí de Blanquerna que incorpora dos segments significatius en aquest àmbit: l’editorial del director general i les notícies –institucionals i de les facultats–.

Tal i com s’havia anunciat a la memòria anterior una comissió interna ha iniciat el desplegament de la  implementació del Corporate Compliance entès com el conjunt de polítiques organitzatives destinades a l’elaboració i implementació de sistemes de supervisió i de control del compliment normatiu.

Com a nous elements més significatius del curs 2016-2017 cal esmentar el procés formatiu sobre el Valor Social Integrat així com el seu desenvolupament. Aquest és un instrument que expressa el valor social generat com organització i que serà públic durant l’any 2018. D’altra banda un equip de treball de la institució ha iniciat els primers passos per desenvolupar el portal de la transparència.  

Lideratge compartit

L’organització tendeix a desenvolupar un lideratge compartit o distribuït que queda reflectit en l’articulació combinada de la verticalitat, l’horitzontalitat i la transversalitat de les responsabilitats. El primer aspecte queda explicitat en l’àmbit de les potestats del Consell de direcció i dels Equips directius de les facultats. L’horitzontalitat queda manifestada en el significatiu nombre de càrrecs de coordinació dels àmbits acadèmics, de gestió o de serveis. Finalment, Serveis generals afavoreix la transversalitat i cohesió com a institució. Un dels factors que més contribueix en l’assoliment d’una cultura de la responsabilitat, el lideratge distribuït i el diàleg és el fet de la determinació dels terminis dels càrrecs directius així com la seva renovació i  relleu en funció de les necessitats i circumstàncies de les facultats.

Blanquerna s’interpreta com a un sistema vivent amb reptes en l’estructura, les pràctiques i la cultura organitzativa en una fase d’evolució important vers un ecosistema amb major grau de consciència global. Això justifica les tres edicions realitzades a data d’avui de les Jornades de Formació en la Identitat i Missió on a més de la participació de càrrecs directius i de coordinació també ho va fer personal d’administració i serveis.

Cal fer esment a la Jornada d’equips directius (juliol 2017) que tingué tot un matí dedicat a la formació i reflexió sobre el lideratge compartit i com a servei. La sessió adreçada a quasi una quarantena de directius fou dirigida pel professor Ignasi Carreras, director de l’Institut d’Innovació Social (Esade).