Blanquerna-URL Blanquerna-URL Loading...

Home / Blanquerna / Blanquerna-URL

Blanquerna-URL és una comunitat universitària i professional singular, sense ànim de lucre i cofundadora de la Universitat Ramon Llull, dedicada a l'educació des de l'arrelament a una tradició humanista inspirada en la voluntat de formar els grans professionals que la societat necessita.

Blanquerna forma part de la Universitat Ramon Llull, la primera universitat privada de Catalunya, juntament amb ESADE, IQS, La Salle, Pere Tarrés, Facultat de Filosofia, Observatori de l'Ebre, Vidal i Barraquer, Institut Borja de Bioètica, Turisme Sant Ignasi i ESDI.

Blanquerna es va fundar l’any 1948 i actualment imparteix formació universitària en els àmbits de la Psicologia, l’Educació, l’Esport, la Salut, la Comunicació i les Relacions Internacionals.  De la primigènia escola de Magisteri, fundada en plena dictadura per a contribuir a la renovació pedagògica del nostre país, n'han sorgit les tres facultats actuals, totes elles ubicades en zones emblemàtiques de Barcelona, configurant un nou concepte de campus urbà: la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport; la Facultat de Ciències de la Salut i la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals. En elles s'hi imparteixen Graus, Màsters, Postgraus i programes de Doctorat en els àmbits de la Psicologia, l'Educació, l'Esport, la Logopèdia, la Infermeria, la Nutrició, la Fisioteràpia, la Farmàcia, el Periodisme, la Publicitat, la Comunicació Audiovisual i les Relacions Internacionals.
10 aspectes clau de la metodologia Blanquerna


Diploma 1-100.png
Prestigi
Blanquerna-URL és l'única universitat privada catalana reconeguda com a CEI (Campus d'Excel·lència Internacional) i la que assoleix un dels índexs d'ocupabilitat més elevats de tot el país.

Expensive-100.png
Valors
Blanquerna-URL s'arrela en la tradició humanista i cristiana. Està al servei de la persona, fomenta la transformació del món i afavoreix el diàleg i la relació entre fe, cultura i ciència.
Conference-100.png
Proximitat
Els seminaris són l'element clau de la metodologia Blanquerna-URL, i s'imparteixen cada setmana en tots els cursos. Grups reduïts amb un tutor professional en què es treballa en equip i es reprodueixen situacions del món professional.
Business Filled-100.png
Oportunitats
Blanquerna-URL té convenis amb 2.697 empreses per fer pràctiques obligatòries, supervisades i avaluades. Un 40% dels graduats troben feina a partir de les pràctiques efectuades.
Reading Filled-100.png
Compromís
Entenem l'etapa universitària com un creixement amb un forta exigència cultural i intel·lectual, que comporta un compromís en l'actitud davant els estudis i, alhora, un compromís ètic en l'exercici professional.
For Experienced Filled-100.png
Iniciativa
Blanquerna-URL exerceix un autèntic mestratge a l'hora de potenciar l'autonomia, l'emprenedoria i la innovació. A més, des del treball de final de grau es pot accedir a programes que donen suport a projectes empresarials.
Training Filled-100.png
Coneixement
Blanquerna-URL combina tres perfils diferents de professors: professionals en actiu, professors docents i professors investigadors, per garantir un coneixement integral, proactiu i crític.
Technology Items-100.png
Tecnologia
A Blanquerna-URL no solament es considera la tecnologia com una eina d'aprenentatge; també se n'exigeix la utilització en el context de la professió. Totes les facultats disposen de tecnologia on time.
applouse-100png.png
Ajuts
Blanquerna-URL destina més d'1.800.000 euros a beques i ajuts. A més, facilita el pagament fraccionat de la matrícula: el 50% es paga en el moment de formalitzar-la i la resta en nou mensualitats.
World Map-100.png
Internacionalització
A més del contacte diari amb un campus, els estudiants de Blanquerna-URL obtenen projecció internacional mitjançant intercanvis acadèmics i estades de pràctiques en altres països.


Història

1948  Creació de l'Escola Normal de Mestres, del Bisbat de Barcelona
1971  Pren el nom de Blanquerna, l'obra pedagògica de Ramon Llull
1990  Inauguració de l'edifici del c. Císter, 34, nova seu de l'Escola Universitària de Mestres i de la seva Formació Permanent
1991  Aprovació unànime pel Parlament de Catalunya de la Universitat Ramon Llull de la qual la Fundació Blanquerna n'és membre fundador, amb l'Escola Universitària de Mestres i la nova Facultat de Psicologia i Pedagogia, al c. Císter, 34
1992  Creació de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia, al c. Santaló, 37
1994  Creació de la Facultat de Ciències de la Comunicació, al c. Valldonzella, 21
1995  L'Escola Universitària de Mestres i la Facultat de Psicologia i Pedagogia conflueixen en la nova Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació, al c. Císter 34. Creació de la Càtedra Ramon Llull Blanquerna
1996  Inauguració de l'edifici del c. Valldonzella, 23, nova seu de la Facultat de Ciències de la Comunicació
1997  Inauguració de la Torre de La Tamarita al pg. de Sant Gervasi, 47, seu de la Fundació Blanquerna i de la Càtedra Ramon Llull
2000  Inauguració de l'edifici del c. Padilla, 326-332, nova seu de l'Escola Universitària d'Infermeria i Fisioteràpia
2001  Inici de la llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, i canvi de denominació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport
2002  Inici de la diplomatura de Nutrició Humana i Dietètica, i canvi de denominació de l'Escola Universitària d'Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició
2008  Inici dels Graus de Periodisme, Cinema i TV, i Publicitat i Relacions Públiques
2009  L'Escola Universitària d’Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició es converteix en la Facultat de Ciències de la Salut. Inici dels Graus d'Infermeria, Fisioteràpia, Nutrició Humana i Dietètica, Psicologia, Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Educació Infantil i Educació Primària
2010  Inauguració de l'edifici del c. Valldonzella, 12, nova biblioteca de la Facultat de Ciències de la Comunicació
2011  Inici del Grau en Logopèdia
2012  Inici del Grau en Relacions Internacionals a la Facultat de Ciències de la Comunicació
2014  La Facultat de Ciències de la Comunicació passa a denominar-se Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals. Inici del Grau en Farmàcia a la Facultat de Ciències de la Salut i l'IQS