Blanquerna-URL s'identifica amb la sostenibilitat (social, econòmica i ambiental) i la gestió socialment responsable. Hem elaborat la Memòria de Sostenibilitat, segons els estàndards internacionals GRI (Global Reporting Iniatiative - www.globalreporting.org) i les dades publicades corresponen al període comprès entre setembre del 2016 i agost del 2017 (curs acadèmic 16-17). És el tercer any que Blanquerna opta per aquest format de memòria de sostenibilitat, per informar els seus grups d'interès d'aquells impactes econòmics, socials i ambientals rellevants.