Aquesta memòria del Consorci Sanitari del Garraf segueix els principis i els continguts bàsics de la Guia G4 del Global Reporting Initiative per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat, amb una opció “De conformitat - essencial”. És la primera memòria que publiquem, amb l'objectiu d'informar dels aspectes econòmics, socials i ambientals més rellevants de l’activitat del Consorci als nostres grups d’interès. La informació publicada correspon al període comprès entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2014.