Memòria de Responsabilitat Social Corporativa 2017

Per cinquè any consecutiu, presentem la memòria de responsabilitat social corporativa d'acord amb els estàndards GRI. L'objectiu del document és oferir informació rellevant i significativa sobre el nostre acompliment econòmic, social i ambiental amb la finalitat de donar resposta a les necessitats informatives dels grups d'interès amb els que ens relacionem.

Highlights

Carta del Director General

Un any més, us presentem la Memòria de Responsabilitat Social Corporativa del CCIB en la que mostrem el nostre acompliment econòmic, ambiental i social. Són ja 14 anys construïnt Barcelona des del Besòs i 5 anys seguint l’estàndard...

Serveis i instal·lacions úniques

La diversitat de serveis que oferim permet cubrir les necessitats de qualsevol esdeveniment: Servei propi de restauració (CCIB F&B)Audiovisuals (so, rigging, vídeo, il·luminació i escenografia)Traducció simultàniaConnexió telefónica,...

Anàlisi de materialitat

D’acord amb el principi de materialitat de la Guia per l’el·laboració de memòries de sostenibilitat versió GRI Estàndards, s’informarà en la present memòria dels aspectes identificats com a rellevants o materials pels grups...

Contribució al desenvolupament i implicació de proveïdors

Al CCIB ens encarreguem de la sensibilització ambiental dels proveïdors amb accions formatives de periodicitat anual. Una bona gestió ambiental dels serveis de manteniment i neteja afecta positivament al control i la minimització...

Gestió per al bon clima laboral

El 2017, la taxa d’estabilitat de la plantilla del CCIB supera l’objectiu que ens marquem. També consolidem la nostra aposta per a l’inclusivitat laboral.

Serveis sostenibles

AMBIENTALIZACIÓN DE LOS EVENTOS

Ús eficient de recursos: energia, aigua i materials

La principal font d'energia del CCIB és l'electricitat, seguida de les calories i frigories per a la calefacció i el refredament que es consumeixen de forma similar. El 2017, hem aconseguit una reducció del consum elèctric del 2,25%...

Acció social i solidària

Al CCIB seguim potenciant el nostre compromís a favor de projectes solidaris que tinguin un impacte real en la qualitat de vida de les persones, especialment d'aquelles que pateixen un major risc d'exclusió social. La nostra...