Memòria de Responsabilitat Social Corporativa 2015

Per tercer any consecutiu, el CCIB presenta la memòria de responsabilitat social corporativa d'acord amb la Guia G4 del Global Reporting Initiave amb el nivell "De conformitat - Essencial". El contingut del document, enfocat totalment a satisfer la demanda d'informació dels grups d'interès, reporta informació sobre els aspectes econòmics, ambientals i socials de l'actividad més rellevants i significatius de l'activitat del CCIB durant l'any 2015.

Highlights

Carta del Director General

La memòria que us presentem és el resultat d'un recorregut que el CCIB va iniciar fa cinc anys en el marc del seu compromís amb la sostenibilitat ambiental, social i econòmica. A dia d'avui, amb una estratègia de responsabilitat social...

Instal·lacions i serveis

Les instal·lacions d'última generació i l'àmplia xarxa de serveis garantitzen l'èxit dels esdeveniments organitzats.

Compromís amb la sostenibilitat

El CCIB és una organització compromesa amb la sostenibilitat econòmica, ambiental i social des de l'any 2011.

Anàlisi dels aspectes rellevants

Els grups d'interès del CCIB han identificat els aspectes més importants a informar a la memòria de sostenibilitat.

Energia

L'electricitat és la principal font d'energia consumida pel CCIB, seguit de les calories i frigories per la calefacció i el refredament respectivament que es consumeixen de manera similar. El CCIB, a més a més, compta amb dos fonts...

Gestió laboral

Pel CCIB la gestió del clima laboral és estratègica per aconseguir un bon ambient laboral que ajudi a millorar el rendiment i la qualitat dels recursos humans. Per això, fomenta l'estabilitat de la plantilla mitjançant la contractació...

Relació amb l'entorn

El Centre de Convencions genera forts impactes positius sobre el seu entorn com es descriuen en la present memòria, no obstant, no es poden obviar els impactes negatius. En aquest sentit, l'ubicació del Centre en una zona...

Els proveïdors

El 97% dels proveïdors són locals i, al 2015, s'han incrementat en un 10% el volum de les compres efectuades.