Memòria de Responsabilitat Social Corporativa 2016

Per quart any consecutiu us presentem la memòria de responsabilitat social corporativa d'acord amb la Guia G4 del Global Reporting Initiave amb el nivell "De conformitat - Essencial". El contingut del document, enfocat totalment a satisfer la demanda d'informació dels grups d'interès, reporta informació sobre els aspectes econòmics, ambientals i socials de les activitats més rellevants i significatives de l'activitat del CCIB durant l'any 2016.

Highlights

CARTA DEL DIRECTOR GENERAL

Un any més, és un plaer presentar-vos la Memòria de Responsabilitat Social Corporativa del CCIB. Després de sis anys, continuem mantenint el nostre ferm compromís de crear ocupació i generar riquesa en el nostre entorn més immediat,...

COMPROMÍS AMB LA SOSTENIBILITAT

Com a centre de convencions que ocupa una posició destacada a nivell mundial i que s'ubica a Barcelona som conscients del nostre impacte ambiental principalment en el consum d'energia i materials, la generació de residus i el desplaçament...

ANÀLISI DELS ASPECTES RELLEVANTS

D'acord amb el principi de materialitat de la Guia per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat versió G4, s'informaran en la present memòria dels aspectes identificats com a rellevants o materials pels grups d'interès. Per conèixer...

ENERGIA

L'electricitat és la nostra principal font d'energia, seguida de les calories i frigories per la calefacció i refredament que es consumeixen de forma similar. Comptem a més amb dues fonts d'energia renovable, un aerogenerador d'1...

GESTIÓ LABORAL

Fomentem l'estabilitat de la plantilla i les bones condicions de treball, així aconseguim un bon clima laboral que millora el rendiment i la qualitat dels recursos humans.

RELACIÓ AMB L'ENTORN

Pel que fa al transport disposem de tota la informació per facilitar l'accés al transport públic. L'organitzador de l'esdeveniment i el mateix client són qui decideixen com es traslladaran els assistents a l'esdeveniment.

ELS PROVEÏDORS

En la compra de materials també respectem criteris de sostenibilitat. A nivell intern es destaca el paper amb etiqueta ecològica. Pel que fa als serveis als clients s'ofereix l'ús de moqueta reciclada així com productes de proximitat...