Aquesta memòria de Lavola segueix els principis i els continguts bàsics establerts a la Guia del Global Reporting Initiative per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat d'acord amb els nous estàndards GRI, amb un nivell de conformitat: "opció exhaustiva". Les dades publicades corresponen al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2016. Enguany s’acompleix una dècada exercint el nostre compromís de transparència elaborant la memòria de sostenibilitat, i una vegada més optem per un format en línia per informar als nostres grups de relació sobre els impactes econòmics, socials i ambientals més rellevants de la nostra activitat.

Highlights