Aquesta memòria de Lavola segueix els principis i els continguts bàsics establerts a la Guia del Global Reporting Initiative per a l'elaboració de memòries de sostenibilitat d'acord amb els estàndards GRI, amb un nivell de conformitat: "opció exhaustiva". Les dades publicades corresponen al període comprès entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2017. Evolucionem mantenint el nostre compromís de transparència amb els nostres grups de relació, per això, un any més, informem dels fets rellevants de la nostra activitat dins l'àmbit econòmic, social i ambiental.

A destacar