La Memòria de Sostenibilitat 2014 de COSELVA presenta els principals impactes en matèria de sostenibilitat, així com les principals accions portades a terme per tal de gestionar-los adequadament. Aquest any, com a principal novetat, s’ha seguit la Guia G4 del Global Reporting Initiative amb un nivell "De conformitat - Essencial".


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon