L’informe de sostenibilitat pretén oferir informació transparent, fiable i equilibrada sobre els assumptes més rellevants per a Aigües de Barcelona i els grups de relació en matèria de sostenibilitat durant l’exercici 2017. L’informe s’ha elaborat seguint els estàndards de la GRI per a l’elaboració de memòries de sostenibilitat. Per comprovar la fiabilitat de la informació, s’ha sotmès a verificació externa amb un nivell d’assegurament raonable. De la mateixa manera, posa de manifest el compliment i progrés de la companyia en la implantació dels 10 principis del Pacte Mundial de les Nacions Unides, així la contribució als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

A destacar