Índex de Contingut GRI Índex de Contingut GRI Cargando...

organizational_mark_colorMD.png
(G4-32)
La present memòria ha estat elaborada d'acord amb els requeriments de la Guia G4 del Global Reporting Initiave (GRI), amb l'opció de conformitat essencial.

"G4" indica la quarta generació de les guies GRI, "EC" indica la categoria d'Economia, "EN" indica la categoria de Medi Ambient, "LA" indica la subcategoria de "Pràctiques Laborals i treball digne", "HR" indica la subcategoria de Drets Humans, "SO" indica la subcategoria de Societat, "PR" indica la subcategoria de Responsabilitat sobre Productes, i "21" indica el nombre de l'indicador en la categoria o subcategoria.
Continguts bàsics generals

Continguts bàsics específics

CATEGORIA: ECONOMIA

CATEGORIA: MEDI AMBIENT

CATEGORIA: ACOMPLIMENT SOCIAL

Pràctiques laborals i treball digne
Societat
Responsabilitat de Producte

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon