Treballem amb responsabilitat Cargando...

(G4-34, G4-56, DMA Acompliment econòmic, DMA Comunitats locals)
A Aigües de Barcelona, treballem per assegurar el compliment dels compromisos subscrits i de la legalitat vigent, anticipant-nos a la normativa sempre que sigui possible, actuant de manera transparent i responsable, i promovent un entorn de treball segur i saludable, tot mitjançant un sistema sòlid de gestió de riscos, fomentant les actuacions ètiques basades en el respecte dels Drets Humans, les pràctiques de bon govern, la publicació d’informació destacada de l’activitat i aquesta política de desenvolupament sostenible, afavorint el compromís i la implicació amb la comunitat de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 
El bon govern corporatiu, l'excel·lència en la gestió i l'ètica empresarial formen part de la nostra identitat. El Consell d'Administració supervisa l'evolució dels negocis i vetlla per la conducta ètica del’ Organització, en la línia de millora contínua i de desenvolupament de negoci sostenible
 

La base ètica que regeix la nostra activitat va mes enllà del compliment legal i s’explicita a través del Codi Ètic i els valors de la companyia. En aquests pilars s’inspiren les Polítiques de Desenvolupament Sostenible i de Gestió Integrada i d'Estructura Ètica. Aquestes polítiques fixen els principis a seguir en els procediments que configuren la pràctica diària dels professionals d’Aigües de Barcelona.Comissions Govern v2.png
FD7-88728.JPG
El compliment del Codi Ètic és un compromís assumit expressament per tots els treballadors que s’incorporen a Aigües de Barcelona, així com per tots els proveïdors.

ENS IMPLIQUEM AMB LA SOCIETAT
tc160423_114.jpg
Al 2015, s’han invertit 3.189.532€ en accions per la comunitat. 2.737.974€ aportats per la Fundació Agbar i 451.558€ per Aigües de Barcelona.

*Càlculs segons metodologia LBG

Treballem per transmetre a la comunitat els valors de protecció del medi ambient i, especialment, dels recursos hídrics, compartint
el nostre coneixement a través d’accions educatives i divulgatives.

A través de la nostra Fundació, a Aigües de Barcelona impulsem tot un seguit d'accions orientades a fer efectiu el nostre compromís social en projectes educatius, exposicions, estudis, fòrums de debat, accions obertes a la societat i conscienciació ciutadana per un consum responsable.

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon