Som Cargando...

(G4-3, G3-4, G4-8, G4-9, G4-56)
Aigües de Barcelona, des de la seva fundació l’any 1867, ha estat sempre una empresa vinculada a les grans transformacions de la ciutat i el seu entorn, i ha acompanyat Barcelona en el camí per convertir-se en una de les grans àrees metropolitanes d'Europa.

El 2013 es va constituir com a Aigües de Barcelona, Empresa Metropolitana de Gestió del Cicle Integral de l’Aigua, una societat público-privada.

A dia d’avui, Aigües de Barcelona gestiona tot el cicle urbà de l'aigua, aprofitant així les sinèrgies d’aquest model integrat per donar servei a prop de 3 milions de persones als municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. La companyia fa del desenvolupament sostenible l’eix de la seva estratègia i basa la política de gestió en la creació de valor des de la proximitat al client, l'excel·lència en la prestació de serveis, l'aposta per la innovació i el talent dels seus professionals, i la col·laboració amb altres empreses, entitats i administracions públiques.

COMPROMESOS AMB LES PERSONES, CUIDEM L'AIGUA I FEM CIUTAT

L’estratègia d’Aigües de Barcelona es fonamenta en fer una contribució significativa al desenvolupament sostenible de l’entorn metropolità de Barcelona per millorar la qualitat de vida de les persones, reforçant així el seu paper de referent internacional en la gestió eficient del cicle integral de l’aigua i el de Barcelona com a gran conurbació capdavantera en la gestió de serveis públics, respectuosa amb els recursos naturals i abocada al benestar de les persones.


EMPRESA LOCAL AMB VOCACIÓ GLOBAL

El nostre compromís és garantir el subministrament ininterromput d'aigua de la màxima qualitat a prop de 3 milions de persones i retornar-la al medi amb el mínim impacte. Gestionem el servei d'abastament d'aigua potable a Barcelona i 22 municipis més del seu entorn, i el de sanejament i depuració d'aigües residuals a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona.

Prop de 150 anys d'història per arribar a 3 milions de persones

wizness_aigues_valors-18.png

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon