L’excel·lència, el nostre segell Cargando...

(DMA Etiquetatge de productes i serveis, G4-PR3)
Fomentar la millora contínua com a eina per buscar l’excel·lència en l’activitat que desenvolupem tenint en compte les necessitats i expectatives dels nostres grups de relació i l’entorn, oferint un servei de gestió integral del cicle de l’aigua que respongui als més alts estàndards de qualitat, adaptat als compromisos adquirits amb els nostres clients, enfortint la nostra cadena de proveïdors a través de la selecció equitativa segons criteris de sostenibilitat, fent-los partícips de la responsabilitat i compromisos que hem assumit; gestionant de manera eficient els recursos hídrics, i contribuint activament a la preservació del medi ambient, l'energia sostenible i la lluita contra el canvi climàtic.

L'excel·lència és un compromís compartit que forma part de la nostra identitat d’empresa. Aquest compromís es plasma, mitjançant la nostra activitat diària, en la qualitat dels nostres serveis, en l’eficiència dels processos interns i en els vincles amb els nostres grups de relació. 

La nostra visió de companyia és la de ser considerats una organització de referència i, per això, hem desenvolupat un model de gestió únic que regula la nostra activitat en base a diversos estàndards.
iso.JPG
wizness_aigues_excelencia-03.png

La gestió excel·lent és percebuda per la ciutadania en la qualitat i continuïtat del servei.

Aigües de Barcelona ha rebut el Premi Can Canela a l'11ª Assemblea General de 22@Network BCN, per la seva implicació continuada en l'associació. Els premis 22@Network 2015 reconeixen la tasca d'empreses, institucions i persones que han contribuït a l'èxit del projecte 22@ d'innovació.

El Fons de Solidaritat d'Aigües de Barcelona constitueix un instrument que ha estat capaç d'adreçar amb èxit la problemàtica de la hidro-vulnerabilitat, atenent famílies que, en absència dels ajuts, tindrien greus dificultats per pagar el seu consum d'aigua. Així ho manifesta l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) en el seu Informe d’Avaluació

Aigües de Barcelona és l’empresa més ben valorada per les seves intervencions a la via pública per l’ACEFAT, entitat que integra l’Ajuntament de Barcelona i les companyies que abasteixen de serveis bàsics la ciutat: aigua, gas, electricitat i telecomunicacions
iVÀLUA.JPG

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon