El talent, base de la nostra activitat Cargando...

(G4-10, G4-EC3, DMA Ocupació, G4-LA1, G4-LA2, G4-LA3, DMA Diversitat i igualtat d'oportunitats, G4-LA12)
Vetllar per tal que tots els empleats gaudeixin d’un entorn respectuós, generant un marc de relacions laborals que afavoreixi la formació i el desenvolupament professional i personal, respectant el principi d’igualtat d’oportunitats.

La recerca de l'excel·lència exigeix talent i, per tant, un desenvolupament eficaç de les habilitats i coneixements de les persones perquè puguin donar el millor de si mateixes.

L’índex de satisfacció global dels empleats d’Aigües de Barcelona ha estat d’un 7,4 sobre 10


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon