Apostem per l’economia circular Apostem per l’economia circular Cargando...

(G4-14, DMA Materials, G4-EN2, DMA Energia, G4-EN3, DMA Biodiversitat, G4-EN11, G4-EN13, DMA Efluents i residus, G4-EN23)
Apliquem els principis de l'economia circular, el que ens permet aconseguir una major eficiència i generar noves oportunitats per a l'empresa focalitzades en la reutilització d'aigua i impactant positivament sobre el medi.

"El desenvolupament sostenible i l'economia circular són una tendència imparable que estan al nucli de la nostra activitat i formen part de l’estratègia de la companyia."

GESTIÓ DE RESIDUS
_28A9900.jpg
Aigües de Barcelona entén l'economia circular com un dels eixos estratègics de la seva activitat. Aquesta aposta es reflecteix en iniciatives concretes que la companyia ja està portant a terme en la gestió del cicle integral de l'aigua, com la valorització de residus per donar-los un nou ús que permeti l'autosuficiència energètica de tots els processos del cicle integral de l'aigua i el respecte pel medi ambient. 

Les solucions tecnològiques per a la gestió dels residus urbans i del cicle integral de l'aigua s'apliquen amb mesures d'eficiència energètica i de respecte pel medi ambient.
UNA FERMA APOSTA PER LES ENERGIES RENOVABLES
Els nous paradigmes mostren la necessitat d'establir una economia respectuosa amb les persones i el medi ambient, una economia que no generi residus contaminants i utilitzi fonts d’energia renovables. 
Aigües de Barcelona realitza auditories energètiques a les instal·lacions del cicle integral de l'aigua i promou la reducció del consum energètic i les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

El desplegament d'un pla d'auditories energètiques permet la identificació de punts febles i planificació de les accions de millora, traduint-se en un important estalvi en costos.
Energía.JPG
_MG_4593.jpg
Disposem d'un 10% de la flota de vehicles elèctrics (25 de 256). Amb la previsió d’augmentar-la fins a 90 vehicles el 2016.

Aigües de Barcelona aposta per al desenvolupament i la implementació de sistemes de generació d'energies renovables en les seves instal·lacions, recuperant energia residual dels processos per a l'autoconsum, potenciant el binomi aigua-energia.
Durant el 2015 s’ha portat a terme la monitorització del consum elèctric de l’activitat de sanejament i abastament, aplicant les millors pràctiques i aprofitant les sinèrgies del cicle integral de l’aigua.
BIODIVERSITAT
A Aigües de Barcelona ens impliquem en la conservació del medi ambient i la biodiversitat i realitzem prospeccions de les zones on s'ubiquen les nostres instal·lacions i controlem si es troben en espais naturals protegits, Xarxa Natura 2000 o en terrenys adjacents.

Espais de Red Natura pròxims a les nostres instal·lacions:
Espais Red Natura v2 sense títol.png
L'aigua és un element bàsic dels ecosistemes hídrics i un element fonamental en el manteniment de la bona qualitat ambiental. A la ciutat, l'aigua pública és un signe de civilització i cultura.
llob2.png
ESPAIS NATURALS DEL DELTA DEL LLOBREGAT

Un conveni amb el Consorci per a la Protecció dels Espais Naturals del Delta del Llobregat atribueix a Aigües de Barcelona les actuacions per preservar, millorar i divulgar el patrimoni natural del Llobregat i garantir la conservació de la seva biodiversitat.
carretera aigües 97.jpg
CARRETERA DE LES AIGÜES AL PARC DE COLLSEROLA

Diversos convenis amb el Consorci del Parc de Collserola ens han implicat amb la recuperació i condicionament de la carretera de les Aigües, un espai excepcional que, amb el temps, s'ha convertit en un dels més utilitzats pels visitants del parc.
Manifestem el nostre compromís amb la comunitat a través de la participació en la conservació d'espais naturals i del patrimoni urbà.
Barcelona Business Disruptive Innovation (B2DI), empresa d'innovació disruptiva d'Aigües de Barcelona, ha llançat Plantastic, una aplicació per a mòbils per cuidar millor les nostres plantes. Així mateix, l'app calcula el CO2 que absorbeixen les nostres plantes, l'aigua que estalviem i, mitjançant la gamificació social, un bosc virtual ens indica la contaminació que reduïm entre tots. Plantastic està disponible per a dispositius Android i iPhone.

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon