Promovem un entorn de treball equilibrat i saludable Cargando...

IMG_8437.jpg

(DMA Salut i seguretat en el treball, G4-LA5, G4-LA6)
Per a Aigües de Barcelona, la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors són de fonamental importància.

COMPROMESOS AMB LA DIVERSITAT

En el nostre afany de desenvolupar un negoci sostenible és essencial el compromís de promoure com a valor fonamental el benestar de les persones i avançar en el desenvolupament professional i el personal, des de la diversitat i la igualtat entre homes i dones.

L'empresa assumeix el seu compromís en l'establiment i el desenvolupament de polítiques que promoguin i fomentin la igualtat i el respecte a les diferències, gènere, raça, diversitat funcional... fomentant per a això mesures orientades a la consecució de la igualtat efectiva.

La diversitat a Aigües de Barcelona es desenvolupa sota 4 eixos clau:

  • Igualtat entre dones i homes.
  • Accés a l'ocupació i integració de joves i col·lectius desfavorits.
  • Integració de les persones amb diversitat funcional
  • Conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i qualitat de vida en el treball.
Durant el 2015 es va signar el primer Pla d'Igualtat d'Aigües de Barcelona, que vetllarà per la promoció de la igualtat real i efectiva entre dones i homes, i evitarà qualsevol tipus de discriminació laboral.

258 treballadors i treballadores empleats d’Aigües de Barcelona han realitzat el curs ‘Diversitat funcional’, que té com objectiu sensibilitzar i incorporar la perspectiva de gènere en la cultura empresarial. Així mateix, mitjançant el curs també es comunica i es difon el Protocol d'Assetjament Laboral.
A més, s’ha signat un nou acord a través del qual es fan extensives a totes les persones treballadores de la companyia les mesures de conciliació que ja gaudien els treballadors regulats pel conveni de la Societat General d'Aigües de Barcelona.

Una altra acció a destacar és la participació Aigües de Barcelona a l'Espai Labora, un programa de foment de l'ocupació de les persones amb dificultats d'accés al mercat laboral, liderat per l'Institut Municipal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Barcelona. Fruit d'aquesta participació s'ha incorporat una persona.

SEGURETAT I SALUT LABORAL

Per al desenvolupament d'un negoci sostenible és essencial el compromís de promoure com a valor fonamental la seguretat i la salut de les persones: treballadors, clients, proveïdors, contractistes, altres col·laboradors i tercers.

Per impulsar aquest compromís, Aigües de Barcelona està certificada amb el model de gestió i certificació OHSAS 18001 i porta a terme una sèrie d’actuacions i programes específics lligats a desenvolupar la Política de Seguretat i Salut laboral per tal de:

  • Reduir gradualment i progressivament els índexs de sinistralitat.
  • Minimitzar el risc en totes les activitats que es portin a terme. Treballar segur és el primer pas per un treball ben fet.
  • Integrar la funció de prevenció en les activitats del negoci.

Aigües de Barcelona porta desenvolupant, des de fa 4 anys, el projecte “SMART PROTECTION”. Aquesta iniciativa té com a objectiu aprofundir en la millora de la seguretat i salut laboral, més enllà de les accions de compliment legal i de millora establertes pel sistema de gestió de SSL (certificació OHSAS 18001) amb l’objectiu de reduir la sinistralitat laboral i millorar la cultura preventiva a tots els àmbits de l’organització.

Les accions de SSL anuals, recollides al PLA ESPECIAL SSL 2015 - SMART PROTECTION 4, s’han centrat en els grans eixos relacionats amb la cultura, comunicació i visibilitat del compromís de la direcció en matèria preventiva, així com el control dels riscos especials/greus, rigor operatiu, control de les activitats contractades, i riscos psicosocials, entre altres.

A Aigües de Barcelona s'han instal·lat bústies de suggeriments en matèria de seguretat i salut laboral en tots els centres de treball i es premia els centres de treball (amb iPAD i Smart Boxes) amb més dies sense accidents de treball amb baixa.Índexs Globals
El 90% dels treballadors enquestats valoren positivament les condicions de salut i seguretat en el lloc de treball
Impulsem actuacions innovadores encaminades a millorar les condicions de treball i hàbits saludables.

La companyia ha posat en marxa la nova campanya sobre hàbits saludables amb el lema 'Ara tens tots els números per millorar la teva salut!'. El programa d'activitats inclou tallers sobre nutrició, salut relacional o d'elaboració de tapes; conferències; activitats familiars de cap de setmana; activitats físiques com el ioga o l'aikido, o rutes culturals per la ciutat de Barcelona. Entre les principals novetats destaquen la creació d'un nou portal web (www.practicahabitssaludables.cat).
Habitos Saludables.png

En matèria de seguretat laboral, higiene industrial, ergonomia i qualitat de vida en el treball, s’ha implantat el servei de psicosociologia del treball i s’ha creat l'Observatori de l'Estrès, per tal de conèixer i avaluar els riscos, processos i serveis, i seguir i controlar la implantació de les accions correctores.

IMG_8464.jpg

"Des del servei mèdic veiem molt positiva aquesta iniciativa i confiem que tingui un gran impacte i que proporcioni resultats positius en la vida quotidiana dels treballadors" 

Laura Cid, responsable del Servei de Medicina del Treball d’Aigües de Barcelona.Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon