Incorporem plans i objectius per satisfer les expectatives dels nostres grups de relació Cargando...

(G4-24,  DMA- Mecanismes de reclamació per impacte social, G4-SO11, DMA Privacitat de clients)
Les persones són la nostra prioritat. Els ciutadans dels pobles i de les ciutats de l'entorn metropolità de Barcelona i les persones que treballen amb nosaltres, els proveïdors que treballen al nostre costat, els ajuntaments i les administracions, són el nostre principal aliat. Tots ells formen el principal actiu d'aquesta empresa.

La proximitat és un valor que cuidem especialment. En un servei tan bàsic i imprescindible com és l’aigua, mantenim sempre obert el diàleg amb els nostres grups de relació, ja sigui a través dels canals habituals com amb diverses associacions i representants municipals.

Així mateix, durant el 2015, a Aigües de Barcelona hem portat a terme diferents enquestes de satisfacció per conèixer l’opinió dels nostres públics i detectar oportunitats de millora. A més d'enquestes de satisfacció dels clients i proveïdors, s'han realitzat sondejos interns per conèixer l’opinió dels professionals.
wizness_aigues_canals-09.jpg

El 2015 hem volgut donar un nou impuls a l'oficina en xarxa i hem posat en marxa un sistema d'avisos d'incidències, amb l'objectiu d'adequar a les necessitats dels clients i oferir un servei més personalitzat, eficaç i transparent. Actualment l'oficina en línia presta servei a prop de 1'4 milions de clients. A més, el 2015 hem incorporat el canal sms com a nova via de comunicació amb els clients, que podran rebre, via sms o correu electrònic, avisos de disposició de la factura periòdica i/o avisos quan no s'hagi pogut obtenir una lectura real o es detecti un excés de consum.

A Aigües de Barcelona hem instaurat el diàleg amb els grups de relació com una eina de treball, amb l’objectiu d’integrar-lo en el dia a dia de l'activitat. 


A més de les relacions amb les administracions públiques i les entitats de consum, es mantenen reunions periòdiques amb associacions de veïns i serveis socials dels diferents municipis, així com amb els representants dels treballadors i treballadores d’Aigües de Barcelona a través del Comitè Intercentres i de les diverses comissions permanents representades pels diferents representants sindicals.

D'altra banda, el Costumer Counsel manté un diàleg directe i permanent amb els diferents grups de relació propers a les problemàtiques relacionades amb el consum. Promou la mediació imparcial entre el client i l’empresa per trobar solucions a les reclamacions des del diàleg i la independència. En aquells casos que no és possible arribar a un acord, el Customer Counsel té la potestat d’emetre una resolució que és d’obligatori compliment per a Aigües de Barcelona i de voluntària acceptació per als clients.

Comitè Intercentres d'Aigües de Barcelona
CAMPANYES INFORMATIVES I DE SENSIBILITZACIÓ


La companyia porta a terme campanyes de sensibilització per promoure la responsabilitat, tant col·lectiva com individual, respecte a l'ús sostenible dels recursos.

Una de les més rellevants és la promoció de la factura en format electrònic, el que redueix el consum de paper. L'empresa realitza accions per incentivar aquesta pràctica respectuosa amb el medi ambient. Així, Aigües de Barcelona ha sortejat un smartphone iPhone6 Plus.

A més, Aigües de Barcelona ha format treballadors del departament de Serveis Socials dels municipis de Barcelona en qüestions relacionades amb el Fons de Solidaritat i tarifes socials.

Durant el 2015, Aigües de Barcelona ha fet arribar Aqualogia a 330 nens i nenes dels hospitals de Sant Joan de Déu i Vall d’Hebron, una activitat que apropa els cicles natural i urbà de l'aigua als escolars d'educació primària i promou una actitud i un comportament positiu vers el medi ambient, a través de la participació i la interacció dels alumnes.


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon