Garantim l’accés a l’aigua Garantim l’accés a l’aigua Cargando...

Oferir als nostres clients un servei de qualitat, adaptat a les seves necessitats i que respongui als més alts estàndards de qualitat i excel·lència, és una prioritat d’Aigües de Barcelona.
492275723_medium.jpg
Clients tipologia.jpg
A Aigües de Barcelona analitzem sistemàticament els processos d'atenció al client per introduir millores i gestionar les demandes de manera eficient.
Amb l'objectiu d'aconseguir la màxima satisfacció dels clients, a Aigües de Barcelona introduïm millores en els processos que contribueixen a augmentar la qualitat en l'atenció dels nostres clients.

Un dels instruments que reflecteixen aquesta voluntat és la Carta  de Compromisos, que inclou una sèrie de garanties de qualitat del servei.
Canlas comunicació clients.jpg
wizness_aigues_municipis-45.jpg
La companyia també realitza accions de formació en atenció al client i ha ampliat els canals d'escolta, especialment els que permeten l'atenció no presencial per evitar els desplaçaments.

Aquest compromís es tradueix, d'altra banda, en l'adopció de codis de bones pràctiques, un seguiment efectiu de les reclamacions i una gestió dels casos de consums d'aigua no registrats.

Al 2015 s’han realitzat 1.551 enquestes, que han llançat un índex mitjà de satisfacció de 7'10 sobre 10 i un 93'2% clients satisfets.
UN SERVEI ACCESSIBLE A TOTHOM
Disposem d'un Fons de Solidaritat, impulsat per la Fundació Agbar, que permet eximir del pagament del consum d'aigua les famílies que estan en risc d'exclusió social a l'àrea metropolitana de Barcelona.

El Fons de Solidaritat d'Aigües de Barcelona constitueix un instrument que ha estat capaç d'adreçar amb èxit la problemàtica de la hidro-vulnerabilitat, atenent famílies que, en absència dels ajuts, tindrien greus dificultats per pagar el seu consum d'aigua. Així ho manifesta l'Informe fet per l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua) en l’Informe d’Avaluació.

El mateix informe reflecteix, també, l’excel·lent valoració del disseny del Fons que han fet els diferents actors implicats, sobretot per l’agilitat i la senzillesa de la tramitació basada en la confiança mútua entre Aigües de Barcelona, els ajuntaments i les entitats del tercer sector amb les quals es vehicula la concessió dels ajuts.
wizness_aigues_ajudes-41.jpg
Es bonifica el consum d'aigua a les persones en situació de vulnerabilitat en col·laboració amb els serveis socials dels diferents municipis de l'àrea metropolitana i entitats socials com Creu Roja de Catalunya, Càritas Diocesana, Fundació Hàbitat3, Fundació l'Esperança i Fundació Mambré.
8.183 subministrament beneficiats de la Tarifa Social(bonificada al 24% de l'import de la factura).

126.792 subministraments amb ampliació de trams (als habitatges amb més de 4 persones se'ls aplica l'ampliació de trams de consum del subministrament d'aigua).
Així mateix, Aigües de Barcelona s'ha adherit al Programa Metropolità de mesures contra la pobresa energètica, un fons creat per l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) per evitar els talls de subministraments de llum, gas i aigua per motiu de manca de recursos econòmics.

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon