Difonem els nostres valors a través dels proveïdors Cargando...

(G4-12, DMA Pràctiques d'adquisició, G4-EC9, DMA Avaluació de la repercussió social dels proveïdors, G4-SO9)
Enfortim la nostra cadena de proveïdors a través d'una selecció equitativa
que contempla criteris de sostenibilitat i que promou pràctiques responsables i de contribució a l’economia local. 

COMPROMISOS AMB ELS PROVEÏDORS

1 Fomentar el diàleg actiu amb els proveïdors.
2 Desenvolupar processos de selecció i avaluació de proveïdors basats en l'equitat i sostenibilitat en el temps.
3 Desenvolupar i difondre els principis del Pacte Mundial i Responsabilitat Corporativa en la cadena de subministrament.
4 Sensibilitzar la compra amb valor social.
5 Contribució al desenvolupament de les comunitats locals.
Apostem per la compra local amb un 92,3% de compres a proveïdors locals.
COMPRES AL SECTOR SOCIAL

Les empreses amb valor social són organitzacions que tenen com a objectiu generar beneficis socials o mediambientals: finançant l'activitat d'una organització sense ànim de lucre, emprant a persones excloses, o prestant els seus beneficis a emprenedors amb dificultats per accedir a préstecs d'inversors corrents.

El 2015, hem concretat el nostre compromís efectuant compres a diferents centres especials d'ocupació (Femarec, ESCID, AMPANS i Icària Iniciatives Socials).

Efectuem compres a centres especials d'ocupació, tot i que no és estrictament necessari utilitzar les mesures alternatives per al compliment de la LISMI, ja que la nostra plantilla està formada en més d’un 2% per personal amb diversitat funcional. 


El 59% de les compres s'han fet a proveïdors valorats amb criteris de sostenibilitat

OBJECTIU 2016

Definició d'un
Codi de Conducta del Proveïdor que comparteix amb tots els proveïdors, i en un marc de cooperació i benefici mutu, els aspectes relacionats amb la sostenibilitat, l’ètica empresarial, les pràctiques laborals, la seguretat i la salut laboral, i el medi ambient.


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon