L'informe de Desenvolupament Sostenible 2015 d'Aigües de Barcelona, té per objectiu donar a conèixer als diferents grups de relació els impactes i les actuacions portades a terme per la companyia en els àmbits social, ambiental i econòmic. Aquest informe ha estat elaborat seguint la guia G4 del Global Reporting Initiative, en la seva opció "De conformitat - Essencial".


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon