Relació amb els proveïdors Cargando...

Gestió

L'organització diferencia dos tipus de proveïdors. Per una part els socis productors, proveïdors de fruits i per l'altra la dels proveïdors a tercers.
Amb els socis productors la relació es diària amb els treballadors però formalment s'organitzen reunions informatives pels socis, les assemblees i enviament de qüestionaris. 
Amb el proveïdors a tercers, depenent del volum de compres, hi ha contactes per telèfon o es concerten visites. També s'editen qüestionaris per conèixer informació rellevant per l'empresa. 
COSELVA comunica als seus proveïdors el seu compromís de RSE a través dels qüestionaris que els hi envia.
Tenim establert en la política l'ús de codis ètics: "Viure i treballar èticament d’acord amb els valors del nostre territori i segons les exigències legals i de competència de lliure mercat".
Compres a proveïdors locals

Els proveïdors locals són una part molt important dels nostres proveïdors i sempre que sigui possible preferim treballar amb proveïdors de proximitat.   
En la política es defineix aquesta voluntat de la següent manera: "Treballar en el desenvolupament econòmic del nostre entorn immediat, promovent la realització d’una activitat productiva viable i sostenible per als nostres socis/es i treballadors/es, que alhora promogui la utilització de recursos i serveis locals". 
Acompliment i objectius

Per avaluar la gestió dels proveïdors disposem d'un procediment específic que inclou entre d'altres aspectes l'ànalisi de les compres realitzades i de les no conformitats detectades.  

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon