Informació de la memòria Cargando...

L'anterior memòria de responsabilitat social correspon a l'any 2010. 
Les dades expressades en aquesta memòria corresponen principalment al període de l' 1/01/2014 a 31/12/2014 o bé a l'exercici de la campanya 13/14 que va des de l' 1/09/2013 a 31/08/2014.
La Direcció de COSELVA ha participat en l'anàlisi de la materialitat i en la revisió dels continguts de la memòria.
Cobertura de la informació

La informació aportada en la memòria s'ha extret de la documentació que disposa l'organització en cada secció.
Metodologia d'elaboració de la memòria
Principis per a la definició de continguts

COSELVA ha realitzat una anàlisi de materialitat per definir quins aspectes dels que estan definits en la guia GRI ens apliquen. Així com dels assumptes, no inclosos en la mateixa guia, però que son rellevants per la memòria.
Gestió de la informació

Disposem de les bases de dades i dels sistemes de la informació per tractar-les. Tanmateix s'han elaborat procediments i manuals d'actuació i de processat de les dades que constitueixen les bases per la gestió de la informació publicada en la memòria.  

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon