Residus i aigües residuals Cargando...

El 100 % de l'aigua residual dels processos productius es recicla. L'aigua resultant de la depuració dels processos de fruits secs s'utilitza per regar els conreus de la propietat. L'aigua provinent del rentat de les olives s'aplica en finques agrícoles com aportacions orgàniques. Una part dels residus generats son transformats en compost per aplicar-lo als conreus de la propietat.
Accions
  • Optimitzar la gestió dels residus agrícoles de la finca en propietat i dels subproductes resultants dels processos productius, mitjantçant compostatge i posterior aplicació en la pròpia finca.
  • Augmentar la correcta gestió mitjançant una millor separació de cada tipus de residu (paper, plàstic, vidre i altres).
  • Millorar la qualitat sanitària de l'aigua depurada per ús de reg, mitjançant la instal·lació d'un sistema de desinfecció. 
Generació de residus i mètode de tractament
L'activitat productiva i econòmica ha estat similar en els tres darrers anys i això es veu reflectit també en la regularitat de residus generats i tantmateix en l'alt percentatge de residus valoritzats.
Aigües residuals
En ser la nostra una activitat vinculada a la producció agrícola dels nostres socis productors, es fa difícil la planificació total i ens anem adaptant a l'evolució de la campanya anual. Tot això es possible a partir dels procediments que preveuen les actuacions necessàries en cada moment.

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon