Materials Cargando...

Els productes s'envasen principalment en bosses de plàstic i en ampolles de vidre o de PET. En la mesura de lo possible es consciència al client de l'importància de reduir els envasos innecessaris.
Accions
S'ha eliminat la donació gratuita de les bosses de nanses pels clients que compren a l'agrobotiga a i la botiga de subministres. Si un client en vol les ha de comprar. En contra partida, a partir d'un import de compra se li regalen bosses reutilitzables per afavorir-ne l'ús habitual.

A fi de millorar el reciclat dels envasos de fitosanitaris i per tal de reduir la presència de residus d'envasos fitosanitaris en les explotacions o en llocs incontrolats, COSELVA és un centre de recollida d'envasos de fitosanitaris buits per tal de que els pagesos puguin reciclar-los correctament.
Consum de materials


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon