Salut i seguretat laboral Cargando...

La salut i la seguretat dels treballadors es vetlla des de diferents àmbits: 
- avaluació de riscos en cada lloc de treball  
- utilització d'EPI i mitjans de protecció
- formació dels operaris
- vigilància de la salut 
Accions

La vigilància de les normes de seguretat i l'acompliment de les accions proposades en l'avaluació de riscos son dues de les accions per assolir els objectius en relació a la gestió de la salut i a la seguretat dels empleats i dels riscos laborals. La implantació i el manteniment dels sistemes de prevenció d'incendis també formen part d'aquestes accions. 

Hi ha establert el comitè de Seguretat i Salut format per treballadors/es en representació de l'empresa i per uns altres en representació del comitè d'empresa.

Indicadors de salut i seguretat laboral

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon