Diversitat i igualtat d'oportunitats Cargando...

La política de l'organització estableix, entre d'altres aspectes els següents valors socials:

 -Treballar en el desenvolupament econòmic del nostre entorn immediat, impulsant la realització d’una activitat productiva viable i sostenible per als nostres socis/es i treballadors/es, que alhora fomenti la utilització de recursos i serveis locals.
- Promoure i participar activament en la vida cultural i social local. 
- Refusar qualsevol tipus d’activitat comercial, o d’una altra naturalesa, en què directe o indirectament es promogui el treball infantil, el treball forçós obligatori, així com l’incompliment dels drets humans. 
- Rebutjar la corrupció així com l’acceptació de suborns. 
- Primacia de les persones i de l’objectiu social per sobre del capital. Comprometre’ns en la lliure associació tal i com estableixen els nostres estatuts.
- Viure i treballar èticament d’acord amb els valors del nostre territori i de competència de lliure mercat i en contra de pràctiques monopolístiques.
- Generar un ambient de treball on els treballadors/es, coberts pel conveni col·lectiu, puguin desenvolupar les seves capacitats, considerant un marc de respecte, igualtat, seguretat en el treball i la higiene, així com l’equilibri en la conciliació de la vida personal i laboral. 

Pla d'igualtat

COSELVA, SCCL té plena responsabilitat per garantir el dret de totes les persones a un entorn de treball productiu i segur i l’obligació de construir un ambient que respecti la dignitat de les persones treballadores de l’empresa:

  • Tractar tothom amb respecte i educació, evitant qualsevol comportament o actitud que puguin ser ofensius, molestos o discriminatoris.
  • Garantir l’acompliment i el seguiment de les orientacions i principis que estableix el protocol.
  • Observar els indicis d’assetjament sexual o d’assetjament per raó de sexe.
  • Encoratjar que s’informi d’aquestes situacions utilitzant les vies i proces­sos establerts.
  • Respondre adequadament a qualsevol persona que comuniqui una queixa.
  • Informar o investigar seriosament les queixes o denúncies.
  • Fer un seguiment de la situació després de la queixa.
  • Mantenir la confidencialitat dels casos.

Indicadors de diversitat

[[Editeu per descriure la política o les accions impulsades per l'organització per fomentar la inclusió de personal discapacitat]]


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon