Gestió de la sostenibilitat Gestió de la sostenibilitat Cargando...

COSELVA treballa en diferents aspectes sobre sostenibilitat:

  • en la reutilització de les aigües de rentat de les ametlles pel reg de conreu,
  • en la combustió de clofolla per l'assecat de les avellanes i les ametlles.
  • en la gestió dels envasos buits de fitosanitaris que utilitzen els pagesos.
  • en la generació d'energia elèctria a partir d'energia solar.
Valors i principis

El principi de l'organització és l'ús sostenible de les nostres instal·lacions i processos per la millora de l'entorn i del medi ambient a fi de reduir l'impacte ambiental. 
Iniciatives externes


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon