Materialitat Materialitat Cargando...

Cadena de valor

Aprovisionaments / Cadena de proveïdors

Disposem de dos tipus de proveïdors: 
- els socis productors que porten els seus fruits.
- la resta de proveïdors de matèria prima i d'altres productes i serveis.  

Activitat

La principal activitat de COSELVA es l'elaboració dels fruits secs i les olives dels socis. Així com els serveis que se'ls hi ofereixen: caixa agrària, instal·lacions de reg, venda de productes i eines pel camp, assessorament tècnic, gestió d'ajuts, ...  
Clients / Consumidors
  • Un grup de clients de COSELVA corresponen a les indústries que elaboren productes en base d'avellanes o ametlles.
  • Un altre grup són les botigues, restaurants, petits obradors que compren els nostres productes per oferir-los als seus clients directament o elaborats amb els seu productes o plats.
  • I finalment tenim els consumidors que compren els nostres productes directament a la nostra entitat.

Identificació, priorització i validació d'aspectes i assumptes

Descripció del procés

En primer lloc s'han definit els grups d'interès que poden tenir una rellevància per COSELVA.
A continuació s'ha valorat la incidència que cada un d'ells pot tenir a partir de diferents fonts d'avaluació.
S'han elaborat unes enquestes per tal de consultar a cada grup d'interès quins temes eren prioritaris i importants.


Llistat d'aspectes i assumptes materials dins i/o fora de l'organització

Respecte a l'anterior memòria no s'han produit canvis significatius dels aspectes materials.

Matriu de materialitat

Matriu_materialitat_Coselva.jpg

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon