Grups d'interès Grups d'interès Cargando...

Mapa de grups d'interès
Els principals canals d'informació de COSELVA són:

  • correspondència als socis
  • per mitjà de la web www.coselva.com
  • mitjançant correu electrònic
  • a través de la pissara a la botiga de subministres
  • a través dels tècnics de camp
  • en les assemblees
  • per mitjà de la premsa escrita i audiovisual
Disposem d'un procediment per avaluar la satisfacció dels clients, que pot ser a través de qüestionaris, reunions o d'altres sistemes telemàtics. 
Per dur a terme la memòria s'ha realitzat una enquesta adreçada a cada grup d'interès: socis, treballadors, consell rector, clients, proveïdors i altres. Aquesta enquesta s'ha repartit a través de dues vies: en paper per omplir·la a ma i per correu electrònic per omplir-la telemàticament .
Des de fa molts anys COSELVA està compromesa en la integració laboral de persones amb discapacitat dins de la seva plantilla de treballadors. A més a més una de les empreses externes que diàriament treballen a COSELVA és una entitat social de treballadors amb disminució psíquica que treballa per la integració social i laboral d'aquestes persones.

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon