Gestió econòmica Cargando...

Gestió

La direcció realitza la revisió dels paràmetres econòmics establerts en caracter mensual.
Globalment les actuacions i inversions fetes per COSELVA estan d'acord amb els paràmetres socialment responsables.
El 100 % del capital de la cooperativa correspon a l'aportat pels socis. 
El 10 % dels execedents estan destinats a fons col·lectius o irreparables.
A COSELVA no es destinen excedents als membres de l'organització o a la incorporació de persones. 
Acompliment i objectius
Anualment s'encarrega una auditoria externa, per tal d'evaluar l'acompliment econòmic de l'entitat. Cada mes hi ha un control, per part del Consell Rector, i els paràmetres estaran basats en l'índex de referència i en funció de les collites. A més a més, en tot moment hi ha a disposició dels socis i de l'assemblea els informes del comptes.
Accions

La principal acció impulsada per l'organització en el marc econòmic es rendibilitzar l'estructura de COSELVA. 

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon