Resum de 2014 Resum de 2014 Cargando...


La collita d'avellana del 2014 va començar amb una cotització de preus que es vàren manetnir al llarg de tota la campanya, fet que va condicionar una bona activitat econòmica per totes les parts.

Indicadors Coselva
Empleats

77 Empleats formen part de l'empresa.
Número de vendes

Secció Fruits Secs: 6.000
Secció Oli: 1.700
Secció Subministres: 25.000
Secció Agrobotiga: 36.000
Ingressos

Uns 22.000.000 € són els ingressos totals.


Capital Social

El capital social aportat pels socis es de 1.270.000 €.
Productes venuts

3.000.000 Kg en fruits secs.
400.000 Kg d'oli.
Socis

1.473 socis formen part de l'entitat.

Indicadors materials

Energia consumida

S'han necessitat 758.000 kWh pel funcionament de tots els processos.


Producció d'energia

S'han generat 113.000 kWh en la planta de generació d'energia fotovoltaica.

Consum d'aigua

S'han necessitat 2400 m3 pels processos i activitats.


Inversió en R+D

Les inversions realitzades a Coselva en recerca i desenvolupament han estat de 168.000 €, 
principalment en la finca experimental de Mas del Víctor.
% dels treballadors en contracte indefinit

El 100 % de la plantilla és amb contracte indefinit.

% de treballadores 

El 65 % de la plantilla son dones.

Abast de la formació

S'han destinat 2705 hores de formació a treballadors, socis i Consell Rector.
Proveïdors tercers locals

A part de tots els socis que son proveïdors locals, la resta de proveïdors (en tots els camps) el 75 % son de Catalunya, el 19 % de la resta d'Espanya i el 7 que queda internacionals.

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon