Declaració del Director Gerent Declaració del Director Gerent Cargando...

La Cooperativa de la Selva es va fundar el 24 d'octubre de 1900, per donar respostes a les necessitats dels socis.
Avui després d'aquests 115 anys, el plantejament fundacional de Coselva està més viu que mai i pensem que estem donant la resposta a la necessitat que plantegen els nostres associats.

Això ho hem aconseguit en dos fronts clars. Un en la comercialització dels productes de Coselva. Avui per avui pràcticament els podem trobar als 5 continents, on es comercialitzen tant les avellanes, que és el principal producte, com a l'oli que arriba al consumidor final.
pere-ferre.jpg
L'altre front és la recerca i investigació per tal de fer rendibles les explotacions dels nostres socis. 
Això passa per la finca experimental de Mas del Víctor, on ja comencem a tenir molts encerts en les noves varietats de N9 i dels peus empeltats. També amb la maquinària que estem posant a disposició dels nostres socis tant per la mecanització com per la recollida del fruits. També l'agrupació de Defensa Vegetal de Coselva que ha d'assessorar al nostre soci d'una forma més directe i més personalitzada.

I tot això sense perdre l'esperit i la forma cooperativa, mantenint els principis bàsics de l'Aliança Cooperativa Internacional. 

Aquest dos punts bàsics són els que ens estan donant uns bons resultats  per aconseguir els objectius inicials.
Esperem continuar treballant en aquestes dues línies i que els preus ens acompanyin per que els socis puguin continuar obtenint una rendibilitat de les explotacions. 

Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon