Relació amb els clients Cargando...

Página principal / Clients / Relació amb els clients

Gestió
L'organització té implantats procediments d'avaluació i satisfacció dels clients així com uns procediments de gestió de les reclamacions i de no conformitats per tal s'assegurar la relació amb els clients.
Acompliment i objectius

COSELVA utilitza les següents eines per avaluar el correcte acompliment en matèria de qualitat i satisfacció del client:
- indicadors de qualitat
- indicadors de fidelitat
- evolució de vendes
- comparació amb la competència
- qüestionaris de satisfacció