I+D+i Cargando...

Les implicacions en I+D+i de COSELVA s'han destinat a completar un projecte consistent en l'assaig de tècniques de producció d'avellaner empeltat, que s'havia iniciat l'any 2011.

Aquest projecte contemplava dues vessants:

- en viver: millora de la tècnica d'empeltat d'avellaners,

- en camp: realització d'assajos comparatius entre avellaners empeltats i no empeltats.


Aquest projecte s'ha dut a terme amb l'IRTA amb el suport del CDTI.

El pressupost destinat durant aquest any ha estat de 168.000 €.


Copyright © 2019 Enablon. Todos los derechos reservados | Enablon Publisher | Blog | FAQ | Contáctenos | Condiciones de uso
Diseñado por Lavola & Enablon